En vægters opgave er, at advare befolkningen!

Og dig, menneske, stiller jeg som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. v8 Når jeg siger til den uretfærdige: Du skal dø! og du ikke taler til den uretfærdige og advarer ham mod hans vej, så skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. v9 Hvis du derimod advarer den uretfærdige for at få ham til at vende om fra sin vej, og han ikke vender om, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv.
Ez 33,7 – 9

Mine kære venner, i Jesus Kristus!
som du vil kunne se i den efterfølgende tekst, så kan jeg hverken skrive, læse eller tale dit sprog, men jeg er helt afhængig af Googles oversætterprogram. Men da min Herre og Mester Jesus Kristus, Guds Søn, har kaldt min kone og mig til at forkynde denne meget alvorlige advarsel om de ting der vil – skal ske om meget kort tid, må vi gøre det på denne måde!
 Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde.
Gal 1,1

Dette er IKKE en opfordring til dig om at tilslutte dig et nyt trossamfund. Nej, du skal blive der, hvor du er! Men det er en meget stærk opfordring til dig om at følge Jesu opfordring til at vende om før det er forsent.
Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium  og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«
Mark 1,14 – 15

Følg Jøderne i Berøas eksempel og undersøg din tro, for at se om den er i overensstemmelse med Jesu og Biblens ord.
Nu var jøderne i Berøa mere åbne i deres indstilling end de i Tessalonika. De lyttede med større opmærksomhed, og i dagevis studerede og undersøgte de skriften for at se, om det virkelig var sandt, hvad Paulus og Silas sagde.
apg 17,11

Disse hjemmesider vil med jævne mellemrum blive opdateret med nye studier og oplysninger om den forestående lov om søndagshelligholdelse!

Du er velkommen til at skrive til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Adressen er
ccc47015a@post.cybercity.dk
Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, v25 den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.
Jud 1,24 - 25

Vi er ikke et trossamfund eller en gruppe. Vi har ingen kirke eller menighed, men er et ægtepar der i over 45 år, på mange forskellige måder har tjent Herren, som selvunderholdende evangelister i flere forskellige lande. Nu er vi begge pensioneret og troede, at vi nu skulle nyde vor alderdom, men Herren har altså endnu en opgave til os, at forkynde den sidste advarsel. Vort helbred er ikke mere det bedste, min kone er nu kørestolsbruger og jeg bliver det nok også inden længe, så det er vanskelig at få en almindelig folkepension til at slå til, da der jo også er nogle udgifter ved at forkynde den sidste advarsel. Vi vil derfor være meget taknemmelige for en kontant håndsrækning fra dig, også selv om du ikke kan hjælpe os med et stort beløb, et lille beløb på 10 – 20 euro vil også hjælpe os. Vi kan love dig at ALLE de penge der bliver givet til os vil blive brugt til forkyndelse af den sidste advarsel og ikke til os personlig.