K L I M A E T !
Den bibeloversættelse der her er brugt er "Hverdagsdansk"

Landet vil blive plyndret totalt og tømt. Det er Herrens ord.
Befolkningen lider under følgen af deres synder. Jorden vrider sig i smerte, afgrøderne visner, og himlen nægter at give regn.
Landet ligger ødelagt af ondskab og forbrydelse. Folket har fordrejet Guds lov og brudt hans eviggyldige befalinger.
Derfor hænger Guds forbandelse over dem; de er overladt til sig selv, deres land svides af under tørken. Kun de færreste vil overleve.
 Esajas  24,3-6    

Det var baggrunden for, at Gud nu hjemsøgte sit folk med sine sværeste straffedomme. Elias forudsigelse fik en frygtelig opfyldelse. I tre år eftersøgtes han, der havde bebudet ulykken, i by efter by og land efter land. Mange konger havde efterkommet Akabs krav og givet deres æresord på, at den mærkelige profet ikke var at finde i deres land. Men eftersøgningen fortsattes, for Jesabel og Ba'als profeter nærede et dødeligt had til Elias og sparede sig ingen anstrengelser for at få ham i deres magt. Men der kom stadig ingen regn.

Profeten Elias fra Tisjbe i Gilead sagde til kong Akab: »I den levende Guds navn - den Gud, som jeg tilbeder og tjener: Der skal ikke falde dug eller regn i årevis - ikke før jeg siger til!«   1 Kong 17,1