Velkommen til klimaproblemerne!

De ting der er sket med klimaet, global opvarmning, forurening, ozonhuller, isen smelter, søer og vandløb udtørrer og flere andre ting, er kun en meget lille advarsel om hvad der vil ske når Jordens skaber griber ind. Men på grund af en uendelig stor kærlighed til jordens befolkning, tøver Herren med at gribe ind.
Men når menneskenes ondskab og tilsidesættelsen af Guds lov og anordninger bliver så store og så ugudelige at de kan sammen lignes med det der skete på Noahs tid.

1Mos 6,5-7 Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt.
Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet
"Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem."

Så kan Herren ikke vente længere, så er selv Herrens tålmodighed opbrugt og han vil gribe ind, dog ikke med en vandflod, som på Noahs tid, men med det modsatte, en tørke, specielt i EU og USA, en tørke så frygtelig at selv fantasien ikke slår til.

Matt 24,21-22 For da skal der være en stor trængselstid, som der ikke har været magen til fra verdens begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme.
Og hvis de dage ikke afkortedes, blev intet menneske frelst; men for de udvalgtes skyld vil de dage blive afkortet.
Besæg klimaet.com Se og hør meget mere om disse meget alvorlig ting der også angår dig og din familie.
Her behøver du ikke at være bange for, at vi ønsker, at kapre dig som medlem eller som bidragsyder.
Vi er ikke tilsluttet et trossamfund, en menighed eller en gruppe, men Jesus Kristus, Guds søn!
Vi har, hver måned over 3.000 forskellige personer, som besøger en eller flere af vore over 20.000 kristne hjemmesider. Disse 3.000 besøgende downloader, hver måned cirka 300.000 hjemmesider, studie film, mp3 filer, test din bibel viden, kristne puslespil og andre ting, helt gratis! Det er du også meget velkommen til!
Ved et klik på billedet kommer du ind på en af vore mange menuer!